มีสินค้าขายที่ไหนดี Modern Trade (การค้าสมัยใหม่) vs Traditional Trade (การค่าแบบดั่งเดิม)

การตลาดแบบ Modern Trade หมายถึง การตลาดในการค้าขายปลีกแ …

มีสินค้าขายที่ไหนดี Modern Trade (การค้าสมัยใหม่) vs Traditional Trade (การค่าแบบดั่งเดิม) Read More »