บริการของเรา

ด้านการผลิตสินค้า

 • ผลิตเครื่องอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และ เส้นผม
 • คิดค้นพัฒนาสินค้าให้เป็นตามที่ลูกค้าต้องการ
 • จัดหาสารสกัด และวัตถุดิบ
 • จัดหา นำเข้า บรรจุภัณฑ์ตาที่ลูกค้าต้องการ
 • ขึ้นทะเบียนสินค้า ให้ถูกต้อง และตามขั้นตอน
 • บรรจุสินค้าหรือ Repack

ด้านการตลาดและการขาย

 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาด การขาย การโฆษณา online , radio , tv
 • จัดหาพรีเซ็นเตอร์ นางแบบ นายแบบ สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
 • หาและประสานงานแหล่งจำหน่ายสินค้า ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านการออกแบบและผลิตสื่อ

 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์
 • ผลิตฉลากสินค้า สติกเกอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 • ผลิตสื่อโฆษณา ทั้งภาพนิ่งและ วีดีโอ